Strategia CSR w PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Aby zwiększyć efektywność prowadzonych działań CSR Grupy Kapitałowej ORLEN, w PKN ORLEN przeprowadzono ich analizę w kontekście strategii CSR. Określono priorytetowe obszary działań społecznych. Pierwszy to organizacja, czyli budowanie trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych. Kolejny – otoczenie bliskie – dotyczy rozwijania wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów. Ostatni – otoczenie dalekie – odnosi się do promowania innowacyjności i wyznaczania najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska. Istotnym elementem strategii było ustalenie mierników jej realizacji, które są weryfikowane w kwartalnych sprawozdaniach.