Strategia CSR SITECH

Metryka praktyki

Firma: Sitech,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Firma SITECH zaktualizowała odrębny dokument w postaci Strategii CSR, która jest wpisana w cele biznesowe spółki. Strategia opiera się na czterech podstawowych obszarach: kapitał ludzki, kapitał społeczny, ochrona środowiska oraz integracja z rynkiem i interesariuszami. Podsumowaniem zaangażowania ma być Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy SITECH.