Strategia CSR Rödl & Partner

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Rödl & Partner w 2016 roku wdrożyła swoją pierwszą strategię CSR. W ramach realizacji procesu: wyznaczono osobę spośród partnerów, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za temat CSR-u; stworzono regularnie komunikującą się grupę roboczą złożoną z osób na różnorodnych stanowiskach, z różnych działów i ze wszystkich biur w Polsce, jej działania koordynowane są przez osobę z zarządu odpowiedzialną za CSR oraz przez osoby z działu marketingu i z działu HR; przeprowadzono ankietę wśród pracowników na temat dotychczasowych i przyszłych działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, filantropią i mecenatem artystycznym; na podstawie ankiety dla pracowników oraz konsultacji wewnętrznych stworzono strategię CSR dla firmy.