Strategia CSR Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Orange Polska od kilku lat wdraża politykę społecznej odpowiedzialności. W 2015 roku firma przygotowała kolejną strategię CSR na lata 2016–2020. Z uwagi na zmiany zewnętrzne i wewnętrzne – w 2018 roku zaistniała konieczność wersyfikacji strategii, aby lepiej odzwierciedlić oczekiwania i potrzeby interesariuszy dotyczące zmiany struktury w firmie. Aktualizacja strategii CSR Orange Polska opierała się na wynikach dialogu z interesariuszami. Następnie została zweryfikowana oraz zaakceptowana przez Komitet Sterujący ds. CSR i przedstawiona Zarządowi do akceptacji. Strategia obejmuje obszar bazowy (odpowiedzialne zarządzanie), na którym ustawione są cztery filary strategiczne (rozwój społeczno-cyfrowy, bezpieczna sieć, zaangażowany zespół i czyste środowisko). W dokumencie uaktualniono projekty, procesy i przypisane realizacji poszczególnych działań jednostki – obecnie w strategii znajdują się 24 obszary, 84 cele i 90 wskaźników/mierników ich realizacji. Strategia odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju.