Strategia CSR dla PKP

Metryka praktyki

Firma: Grupa PKP,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Strategia CSR dla PKP wskazuje priorytety działań – dotyczą one budowania relacji w środowisku pracy, określania zasad współpracy z otoczeniem (dostawcami, partnerami, instytucjami nadzoru, administracją), uwzględniania aspektów ekologicznych w działalności biznesowej i prowadzenia inicjatyw społecznych. Firma deklaruje aspiracje do bycia wiarygodnym i przejrzystym partnerem, zwiększając swoją wartość w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla pasażerów podróż ma być pozytywnym doświadczeniem, a dworzec – miejscem bezpiecznym i komfortowym. Ważne też, aby każdemu klientowi współpraca z firmą kojarzyła się z najwyższymi standardami etycznymi, odpowiedzialnością, jakością, rzetelnością.