Strategia CSR dla firm

Metryka praktyki

Firma: KNK Productions & Development,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Świadoma marka, wprowadzająca do swojego biznesu narzędzie UPDIWU CSR ma możliwość proponowania swoim klientom nowoczesnego i innowacyjnego rozwiązanie z zakresu upcyclingu odzieży. Sprzedając swoje wyroby gotowe, przedsiębiorstwa oferują nie tylko produkt, ale budują społeczność, która jest świadoma upcyclingu w przemyśle mody.

Wyroby gotowe, które będą nabywane przez konsumentów, będą mógłby być przerobione, czyli przefarbowane lub odświeżone w ramach narzędzi UPDIWU CSR. W ten sposób marki odzieżowe wykazują się świadomym podejściem do produkowania swoich wyrobów, a ich klienci mają pewność, że nabywają produkt wartościowy i wykonany w sposób zrównoważony.

Efektywność jest badana na podstawie założonych celów narzędzi UPDIWU CSR poprzez sporządzanie raportów miesięcznych, czyli poprzez raportowanie niefinansowane:

 • bezpośrednie efekty: liczba firm, którym udzielono wsparcia poprzez UPDIWU CSR, liczba przerobionych wyrobów gotowych; liczba przeprowadzonych wykładów z zakresu upcyclingu; liczba wydarzeń mających na celu promowanie UPDIWU CSR;
 • długotrwałe efekty: zwiększenie odbiorców UPDIWU CSR, szerzenie świadomości CSR w zakresie upcyclingu odzieży w branży tekstylnej, promowanie idei upcyclingu odzieży.

Mierzenie rezultatów podjętych działań poprzez wprowadzenie narzędzi UPDIWU CSR ma na celu monitorowanie efektywności założonych celów. Metody pomiaru pozwalają na określenie zainteresowania produktem na rynku w Polsce i zagranicą.

Poprzez wprowadzenie NARZĘDZIA CSR UPDIWU do swojego biznesu klient otrzymuje korzyści takie, jak:

 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek;
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej, w tym wzmocnienie rozpoznawalności na rynku;
 • Zwiększenie lojalności konsumentów;
 • Umocnienie relacji konsumenckich;
 • Pozyskanie nowych klientów;
 • Zdobywanie zaufania opinii publicznej;
 • Ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko;
 • Wzrost świadomości marki, jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego;
 • Stosowanie w działalności najlepszych technik upcyclingu dostępnych na rynku polskim.

www.updiwu.pl