Strategia 2023+

Metryka praktyki

Firma: Grupa Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia),
Branża: Energetyka, Media, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Grupa Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel) rozbudowała swoją strategię multiplay o produkcję i sprzedaż czystej energii. W ramach Strategii 2023+ będą rozwijane kluczowe segmenty – Telekomunikacja, Kontent oraz nowy segment – Czysta Energia. Grupa będzie produkowała Czystą Energię ze słońca, wiatru czy biomasy w co zainwestuje 5 mld zł. Planuje rozwijać technologie wodorowe. Grupa chce budować łańcuch wartości zielonego wodoru: od produkcji w procesie elektrolizy, magazynowanie i transport, budowę sieci stacji tankowania wodorem, produkcję autobusów aż po jego stosowanie.