Stowarzyszenie Integracja – Adecco Poland

Metryka praktyki

Firma: Adecco Poland,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Stowarzyszenie Integracja to ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz ponad 5-milionowej grupy osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Stowarzyszenie stawia sobie za cel tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym w jak najszerszym zakresie. Adecco Poland, firma świadcząca usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego, postanowiło wspomóc działania tej organizacji, angażując swoich klientów i pracowników. Za każdą kompletną i poprawnie wypełnioną ankietę, badającą poziom zadowolenia klientów i pracowników ze świadczonych przez firmę usług, 10 zł było przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia Integracja. Łączna kwota wsparcia to 5 tys. zł. Informacja, że pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz Integracji, pomogła w zebraniu większej liczby ankiet.