Stowarzyszenie EPWN (European Professional Women’s Network) – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: równouprawnienie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Propagowanie aktywności zawodowej kobiet, ich rozwoju zawodowego i zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych to istotne wyzwania w ramach zarządzania różnorodnością w Polsce. Tematyka ta jest także bliska Grupie TP, która jest inicjatorem projektu EPWN Warsaw (European Professional Women’s Network), będącego częścią organizacji skupiającej 3,5 tys. osób w 18 miastach europejskich. Członkami Stowarzyszenia są reprezentanci firm rozwijających programy poruszające problematykę różnorodności oraz osoby prywatne. Główne cele Stowarzyszenia obejmują: promowanie rozwoju zawodowego kobiet na każdym szczeblu kariery, rozwijanie programów doradztwa oraz aktywizację zawodową i społeczną kobiet. Ważnym aspektem współpracy w ramach organizacji jest networking, czyli dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w tym obszarze z reprezentantami innych państw. Zgodnie z ideą mentoringu kobiety liderki mają pomóc innym odkrywać i rozwijać ich potencjał zawodowy. Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest również długofalowe i systematyczne budowanie sieci kontaktów oraz współpraca z organizacjami kobiecymi w kraju i za granicą.