Stop wariatom drogowym – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Kampania prewencyjna Stop wariatom drogowym została zrealizowana w ramach programu PZU z myślą o bezpieczeństwie. Kampania miała zwrócić uwagę kierowców na ich własne zachowania, będące najczęstszymi przyczynami wypadków, tj. nadmierną prędkość, brawurową jazdę czy też prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Przygotowując kampanię, celowo zrezygnowano z tradycyjnych motywów służących straszeniu i szokowaniu tragicznymi skutkami wypadków. Przekaz skierowany był bezpośrednio do kierowców, prezentując w sposób metaforyczny rzeczywiste sytuacje na drodze i nieodpowiedzialne postawy kierujących pojazdami.
Zachowania te odegrane zostały w symboliczny sposób przez przerysowane postacie wariatów drogowych. Spoty reklamowe emitowano równolegle w telewizji i radiu, a plakaty kampanii pojawiły się na nośnikach outdoorowych. Dodatkowo kampania była wspierana aktywnościami na stacjach benzynowych oraz licznymi konkursami radiowymi.
Badania skuteczności kampanii Stop wariatom drogowym zrealizowane przez instytuty Pentor i SMG/KRC Millward Brown Co. pokazały, że z przekazem kampanii bezpośrednio zetknęło się ponad 64% ogółu społeczeństwa i aż 73% przedstawicieli grupy docelowej kierowców. Ponad połowa osób zapamiętała hasło kampanii. Badania jakościowe pokazały także, że Polacy pozytywnie ocenili zastosowaną w kampanii kreację. Ponad 88% badanych stwierdziło, że określenie wariat drogowy to właściwe określenie dla kierowcy jadącego niebezpiecznie i uznało hasło Stop wariatom drogowym za odpowiednie dla kampanii piętnującej kierowców stanowiących zagrożenie dla innych.
Internetowy serwis www.stopwariatom.pl odwiedziło w ciągu trzech miesięcy ponad milion osób, a blisko połowa z nich wypełniła psychotest Sprawdź, czy jesteś wariatem drogowym. Co jednak najważniejsze, dane policji z lipca i sierpnia 2005 r. pokazały największą dotychczas odnotowaną dynamikę spadku liczby śmiertelnych ofiar wypadków.
O 672 wypadki drogowe zmniejszyły się wakacyjne statystyki policyjne w porównaniu z analogicznym okresem roku 2004.
O 917 osób zmniejszyła się liczba rannych w tych wypadkach, a o 54 osoby zmalała liczba zabitych (dane Wydziału ds. Ruchu Drogowego biura taktyki zwalczania przestępczości KGP). Właśnie w tym okresie corocznie najgorszym, jeśli chodzi o liczbę wypadków drogowych kierowcy mogli się zetknąć z kampanią Stop wariatom drogowym.
Kampania została sfinansowana z funduszu prewencyjnego PZU SA. W ramach prowadzonej od wielu lat działalności prewencyjnej PZU dba o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.