STOP Marnotrawstwu – Carrefour Polska

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Carrefour realizuje swoją strategię CSR m.in. poprzez program „STOP Marnotrawstwu”. Obejmuje on działania w 7 obszarach: edukacja pracowników na temat ekologicznych nawyków do pracy w biurach i sklepach, optymalizacja obiegu towarów, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, edukacja klientów na rzecz przeciwdziałania marnotrawstwu, zmniejszenie strat w gospodarce opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki, racjonalizacja zużycia energii. Na „STOP Marnotrawstwu” składają się programy dla pracowników („Odpowiedzialnie każdego dnia!”) i dla klientów („Jestem EKO”), wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sklepach (wykorzystanie CO2 i wód podziemnych w chłodzeniu, redukcja zużycia energii i wody) i w logistyce (aplikacja Transport Management System, program Backhouling & Fronthouling pomagający eliminować puste przebiegi) oraz umożliwienie dostawcom Carrefour dokonania samooceny w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki udostępnieniu narzędzia Autodiagnostyk.