STOP Hunger – Sodexo

Metryka praktyki

Firma: Sodexo,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Podczas akcji STOP Hunger organizowanej przez Sodexo prowadzona jest zbiórka żywności i pieniędzy, które następnie z pomocą Banku Żywności są rozdzielane między osoby niedożywione i głodujące. Organizowana jest też aukcja charytatywna, podczas której pracownicy firmy licytują np. nagrody i medale zdobyte przez pozostałych pracowników, a dochód z aukcji przeznaczany jest na dożywienie potrzebujących. Drugim działaniem prowadzonym przez firmę w ramach STOP Hunger jest dofinansowywanie posiłków dla warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.