STENA EkoStacja

Metryka praktyki

Firma: Stena Recycling,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2014

STENA EkoStacja w Swarzędzu, druga w Polsce stacja recyklingu dla mieszkańców, została stworzona przez firmę Stena Recycling na bazie skandynawskich doświadczeń w zakresie organizacji oraz prowadzenia zbiórki. Umożliwia ona mieszkańcom oddawanie do przetworzenia wszystkich odpadów opakowaniowych (takich jak butelki PET, puszki, makulatura), elektroodpadów (RTV i AGD, telefonów, świetlówek, komputerów), odpadów wielkogabarytowych (mebli, złomu, opon) i niebezpiecznych (tonerów, baterii, akumulatorów, aerozoli). Wszystkie przyniesione odpady zostają poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami.