Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Metryka praktyki

Firma: Stena Recycling,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Wyniki badania Stena Recycling z 2016 r. wskazują, że 41% Polaków nie spotkało się z pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Inne badanie wśród przedsiębiorców pokazuje, że dla 41% z nich odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to przede wszystkim ograniczenie ilości powstających odpadów. Tymczasem realizacja założeń GOZ wymaga przeorganizowania sposobu funkcjonowania wszystkich uczestników rynku, zmiany myślenia i stylu życia. Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego odpowiada na potrzebę edukacji w obszarze GOZ.

Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, wdrażających rozwiązania z obszaru GOZ oraz aktywizacja innych firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie. W konkursie przewidziano trzy kategorie:

  1. dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli praktyki z obszaru GOZ;
  2. dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz promocji idei GOZ;
  3. dla studentów, którzy zaproponują sposób wdrożenia zasad GOZ.

Partnerami merytorycznymi konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY”. Jury składające się z ekspertów z Polski i Szwecji ocenia projekty pod kątem cyrkularności, innowacyjności i efektywności. Wyłonieni przedsiębiorcy w ramach nagrody mają możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowe lub szkoleniowe. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrywają notebooki oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

W gali podsumowującej I edycję konkursu udział wzięło prawie 50 osób – przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i mediów.
Konkurs Stena Cirlular Economy Award będzie kontynuowany w kolejnych latach. W październiku 2018 roku ruszyły zgłoszenia do drugiej edycji konkursu. Zasady oraz nagrody w konkursie pozostają bez zmian. Wyniki zostaną ogłoszone wiosną 2019 roku. Wzorem pierwszej edycji, nagrody także zostaną wręczone podczas gali konkursowej.