Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Metryka praktyki

Firma: Stena Recycling,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, wdrażających rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego oraz aktywizacja innych firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie. Jest to również platforma do inspirowania się nawzajem oraz wymiany doświadczeń. Jest to sposób aby przyspieszyć transformację Polski w kierunku cyrkularnym.

W konkursie przewidziano trzy kategorie: pierwszą dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli praktyki z obszaru GOZ; drugą dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz promocji idei GOZ oraz trzecią dla studentów, którzy zaproponują sposób wdrożenia zasad GOZ. Wyłonieni przedsiębiorcy w ramach nagrody mają możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowe lub szkoleniowe. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrywają notebooki oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

Celem konkursu jest zachęcanie firm do podjęcia działań w kierunku GOZ oraz propagowanie idei, w związku z czym miernikiem efektywności konkursu jest komunikacja prowadzona do ponad 400 firm oraz 50 uczelni z całej Polski oraz efekty medialne. Łącznie pojawiło się 84 publikacji w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich, a także 43 publikacje na stronach uczelni. Dzięki tym publikacjom, informacja na temat GOZ dotarła do szerszej grupy odbiorców, co stanowi pierwszy krok na drodze do budowania świadomości. W IV edycji konkursu otrzymano łącznie 57 zgłoszeń, 39 od firm i 18 od studentów.

Konkurs pozwolił zwiększyć świadomość na temat GOZ przede wszystkim wśród dwóch grup: przedsiębiorców oraz studentów, ale także wśród ogółu społeczeństwa dzięki współpracy z mediami. Projekt stał się platformą wymiany pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ dla biznesu i środowiska akademickiego. Liczne rozmowy z przedsiębiorcami, przeprowadzone w ramach promowania konkursu pozwoliły zainteresować tę grupę zagadnieniem.

Doświadczenie pokazuje, że istnieje duża liczba przedsiębiorców, którzy już zrobili pierwszy krok w stronę GOZ, jednak nie mają wystarczającej wiedzy, by podejmować kolejne aktywności. Konkurs zwiększył ich wiedzę na ten temat i pokazał korzyści finansowe i środowiskowe wynikające z wdrażania GOZ. Pozwolił też nagrodzić firmy działające w zgodzie z ideą GOZ pokazując, że jest to praktyka godna naśladowania.

Strona konkursu: https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/