STEM

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

Wiele organizacji boryka się z problemem niedostatecznej liczby specjalistów IT, a różnorodność płci wśród zatrudnionych w departamentach IT nie jest satysfakcjonująca. Także liczba osób studiujących na kierunkach IT nie pokrywa zapotrzebowania rynku pracy. Dlatego też, w Credit Suisse Poland chcąc chociaż częściowo rozwiązać ten problem, inspiruje się kobiety niezwiązane dotąd z tą branżą do zmiany ścieżki edukacji lub kariery i do dalszego rozwoju w tym zakresie.

STEM – z ang.: nauka (science), technologia (technology), inżynieria (engineering) i matematyka (math), powstał by wspierać kobiety w rozwoju w branżach technologicznych, tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Jego celem jest prezentacja unikalnych kompetencji kobiet i wskazywanie na istotne zalety płynące z ich zatrudnienia na stanowiskach w szeroko pojętej branży IT. W 2018 roku zorganizowano warsztaty skierowane do kobiet zatrudnionych poza obszarem IT, otwartych na rozwój w innych specjalizacjach. Szkolenia poświęcone konkretnym zagadnieniom (zarządzanie projektami w IT, podstawy programowania, zarządzanie bazami danych w SQL, zwinne metody zarządzania) były połączone ze spotkaniami z kobietami – liderkami, które przeszły, nierzadko radykalną, przemianę w życiu zawodowym i obecnie odnoszą sukcesy w nowym obszarze. Beneficjentki programu miały także okazje do rozmów z rekruterami, szczegółowo odpowiadającymi na ich pytania i doradzającymi w kwestii rozwoju kariery.

Pierwotnie działania były skierowane do wąskiej grupy docelowej liczącej ok. 20 osób, które zostały wytypowane w procesie naboru kandydatek do projektu. Obecnie grupa beneficjentek wszystkich zorganizowanych wydarzeń wynosi ok. 50 pracownic Credit Suisse we Wrocławiu. Za wskaźnik efektywności programu przyjmuje się:

  • organizację przynajmniej jednego wydarzenia na kwartał oraz zwiększenie liczby beneficjentek programu,
  • odsetek beneficjentek, które w ankietach wypełnianych po poszczególnych wydarzeniach w ramach STEM wyrażą wolę zmiany profilu zawodowego/ przekwalifikowania się do pracy na stanowisku w ramach IT,
  • odsetek beneficjentek, które w okresie do 2 lat od przystąpienia do programu zmienią rolę z dotychczasowej na rolę w obszarze IT (włączając zmianę zatrudnienia poza firmą).

Działania skierowane zostały do kobiet – pracownic Credit Suisse Poland we Wrocławiu, pragnących rozwijać się zawodowo niekoniecznie w ramach obecnej specjalizacji, ale z wykorzystaniem kapitału swoich umiejętności i doświadczeń, które znajdują doskonałe zastosowanie w branży IT. Inicjatywa STEM harmonizuje ze strategią działania Rady Kobiet w IT, która ma na celu uatrakcyjnienie zatrudnienia oraz promowanie kobiecych talentów w obszarze IT, wspieranie kształcenia i rozwoju zawodowego kobiet poprzez podnoszenie ich kwalifikacji technicznych oraz szeroko definiowane działania na rzecz wyrównania szans zawodowych kobiet w środowisku IT.

Planowanym kierunkiem rozwoju STEM jest rozszerzenie działań na kobiety spoza firmy, w szczególności uczennice kierunków nie-technicznych na poziomie szkół średnich i wyższych, które stoją przed wyborem ścieżki rozwoju zawodowego, i zachęcanie ich do kształcenia w kierunkach związanych ze STEM według ich własnych predyspozycji. Planowane jest nawiązanie współpracy z organizacją(mi) pozarządowymi, które wspierają rozwój młodych ludzi, szczególnie w trudnych warunkach socjalno- ekonomicznych.