Staże studenckie w ramach Akademii Servier

Metryka praktyki

Firma: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne od 2005 r. organizuje staże studenckie w ramach Akademii Servier. Projekt ten jest dedykowany studentom poszukującym doświadczenia zawodowego, a także wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm farmaceutycznych – od badań nad lekami przez ich wytwarzanie po promocję. W ramach Akademii firma oferuje między innymi praktyki, wykłady, szkolenia, a także wycieczki po fabryce dla studentów.