Staże dla pracowników – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2013

Staże dla pracowników w ING Banku Śląskim to czasowe pobyty w innej jednostce, które umożliwiają pracownikowi zdobycie pożądanego doświadczenia lub wiedzy, a dla jednostki przyjmującej stanowią okazję do skorzystania z zasobu wiedzy i umiejętności stażysty. Pracownicy mogą korzystać z 2 form. Pierwsza to ministaż – dostępny w systemie ciągłym (tzn. codziennie przez okres do miesiąca) lub przez kilka godzin/dni w miesiącu. Ten typ stażu może polegać na obserwacji lub zaangażowaniu w zadania. Drugi rodzaj to staż rozwojowy – trwa on od 1 do 3 miesięcy, w pełnym wymiarze godzin, charakteryzuje go sformalizowana rekrutacja (jednostka przyjmująca przedstawia zatwierdzony przez HR projekt). Ten staż jest dostępny dla wybranych pracowników (liczy się m.in. kryterium oceny rocznej), natomiast ministaże są ogólnodostępne.