StartUp – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2013

Celem programu wdrożeniowego StartUp jest umożliwienie i ułatwienie nowym pracownikom Volkswagen Poznań poznania przedsiębiorstwa. Trwa on od 12 do 24 miesięcy. Obejmuje szkolenia, pracę na produkcji i kontakt z klientem. Szkolenia dostarczają jednolitej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i specyfice produktu. Praca na produkcji trwająca 3 tygodnie (montaż, lakiernia, odlewnia) umożliwia poznanie procesu produkcyjnego i specyfiki pracy zmianowej. Kontakt z klientem zewnętrznym (1 dzień) daje możliwość poznania jego oczekiwań. Program przewiduje opiekę nad nową osobą ze strony przełożonego, który towarzyszy i doradza pracownikowi w czasie jego udziału w programie.