Start2Help

Metryka praktyki

Firma: Objectivity,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Objectivity umożliwia nowo zatrudnionym pracownikom uczestnictwo w akcji społecznej „Start2Help”. Każda osoba wybiera z listy jedną z organizacji pożytku publicznego, a następnie firma przekazuje darowiznę na cele statutowe wskazanej placówki. Lista fundacji została stworzona wspólnie z pracownikami firmy.