Standaryzacja opakowań

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i cele strategii zrównoważonego rozwoju LPP, zakładające ograniczanie wpływu działalności na otoczenie, firma zdecydowała o zmianach w swojej sieci logistycznej. W ramach projektu Control Tower, platformy usprawniającej zarządzanie łańcuchem dostaw, spółka wdrożyła proces standaryzacji kartonów.

Jego elementem jest Supplier Portal wspierający efektywne gospodarowanie zasobami przy pomocy systemu informatycznego, który umożliwia monitorowanie oraz efektywne zarządzanie siecią dystrybucji. Projekt objął swym zakresem niemal cały łańcuch dostaw w 32 krajach, w tym ponad 2 tys. salonów i przeszło 1 tys. dostawców, rewolucjonizując cykl zakupu i transportu towarów. Umożliwia to znaczne ograniczenie zużycia opakowań zbiorczych, ich ponowne wykorzystanie w dystrybucji towaru do sklepów, przyczyniając się do redukcji śladu węglowego i ochrony zasobów naturalnych.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom automatyki centrum dystrybucyjnego opartym o pomiary wolumetryczne przepływu towarowego, wprowadzono kompleksowy monitoring magazynu i jego kluczowego obszaru składowania – miniload. Pozwoliło to na dokładne pomiary skali efektów całego przedsięwzięcia.

Jednym z nich było przyspieszenie procesu odbioru dostaw na bramie przyjęciowej, innym – lepsze wykorzystanie przestrzeni, tak na składzie, jak i w przewozie towarów. Przyniosło to także realne efekty środowiskowe. Kilkukrotne wykorzystanie opakowań zbiorczych pozwala na realną oszczędność surowców do ich produkcji, która w bieżącym roku wyniosła 2 mln kartonów. Oznacza to, że (licząc 19 drzew na każde tysiąc kartonów) firma dzięki wdrożonym zmianom uchroniła przed wycinką 38 tysięcy drzew. LPP planuje dalszy rozwój projektu i sukcesywne zwiększanie współczynnika odzysku opakowań zbiorczych.

Wdrożenie nowego systemu dedykowanego zarządzaniu łańcuchem dostaw i zmiana procesów związanych z dystrybucją towarów w ramach sieci zaopatrzenia przekładają się na korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Z jednej strony zastosowane rozwiązanie umożliwia firmie znaczne ograniczenie zużycia opakowań zbiorczych i ich ponowne wykorzystanie w procesie dystrybucji towarów do sklepów stacjonarnych, pozwala na optymalizację procesów logistycznych na etapie transportu oraz zarządzania przestrzenią magazynową.

Z drugiej wdrożone usprawnienie przyniosło wymierne korzyści środowiskowe – przełożyło się na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce poprzez ograniczenie wycinki drzew wykorzystywanych do produkcji opakowań, ale również na redukcję emisji CO2, związaną z optymalizacją transportu dzięki wyeliminowaniu przewozów nie w pełni zapakowanych kartonów i poprawie efektywności wykorzystania powierzchni ładunkowej.

LPP Serwis firmowy | Skutki ekonomiczne i środowiskowe nowej polityki zarządzania opakowaniami w LPP (lppsa.com):

https://www.lppsa.com/informacje-prasowe/skutki-ekonomiczne-i-srodowiskowe-nowej-polityki-zarzadzania-opakowaniami-w-lpp