Standaryzacja floty samochodowej ING Bank

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2015

Standaryzacja floty samochodowej ING Bank miała na celu ograniczenie leasingowania samochodów charakteryzujących się wysoką pojemnością silników, a co za tym idzie wysoką emisją spalin CO2. Wystandaryzowano pojemności silników, mając na uwadze obowiązujące normy emisji spalin Euro 5 oraz Euro 6. Umożliwiono większej liczbie pracowników korzystanie z aut, co zwiększyło mobilność i ograniczyło ilość leasingowanych samochodów. Na koniec 2015 r. niemal 80% samochodów zostało wystandaryzowanych.