Standardy realizacji procesu zakupowego Grupy Kapitałowej PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wraz z wdrożeniem Kodeksu etyki w Grupie Kapitałowej PGE firma postanowiła opublikować standardy realizacji procesu zakupowego oraz współpracy z podwykonawcami – Odpowiedzialne zakupy w PGE – dobre praktyki zakupowe. Przedsiębiorstwo chciało, aby również podwykonawcy stosowali się do zasad Kodeksu i wartości. Wszystkie osoby zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w Postępowania zakupowe zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, zasad wynikających z Kodeksu Etyki GK PGE, Dobrych praktyk zakupowych GK PGE oraz pozostałych wewnętrznych regulacji zakupowych obowiązujących w GK PGE. Potrzeba wdrożenia standardów zakupowych wynikła z coraz silniejszych tendencji rynkowych. Klienci coraz częściej podejmują świadomą decyzję o współpracy jedynie z takimi firmami, dla których istotne są zasady etyki oraz dobre praktyki zakupowe. Firma angażuje się w kwestie społeczne oraz środowiskowe, również w obszarze prowadzonych Postępowań zakupowych. Zwraca uwagę na: bezpieczeństwo i higienę pracy; zaangażowanie społeczne; innowacyjność; ochronę środowiska. W listopadzie 2016 roku rozpoczął się cykl szkoleń dla pracowników z Kodeksu etyki oraz Dobrych praktyk zakupowych. Grupa PGE oczekuje od Wykonawców biorących udział w postępowaniach zakupowych nie tylko Kodeksu etyki GK PGE czy standardów zakupów, ale także wymaga przestrzegania praw pracowniczych, praw człowieka oraz prowadzenia działalności zgodnie z zasadami Global Compact.