Standard Sprawozdawczości Społecznej (SRS)

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2015

Standard Sprawozdawczości Społecznej (SRS) wypracowany został przez grupę niemieckich partnerów, w tym PwC. Nad polską wersją standardu pracował zespół Fundacji Ashoka oraz PwC w Polsce. Raport sporządzony według SRS składa się z trzech podstawowych części. Część A – opis celu sprawozdania oraz jego zakres; część B – szczegóły dotyczące działań, ich skutków oraz wpływu na rozwiązywanie danego problemu społecznego; w części C opisany jest całościowy profil organizacji, sposobów finansowania, przychodów i kosztów, struktury organizacyjnej, zarządu i pracowników. Do tej pory w szkoleniu dotyczącym standardu wzięło udział 10 organizacji.