Standard Animal Welfare

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Sieć Biedronka należąca do Jeronimo Martins Polska dostrzega możliwość swojego wpływu na poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych w skali całego kraju. W markach własnych firma stosuje standardy uwzględniające kryteria dobrostanu zwierząt. W 2021 r. Grupa Jeronimo Martins opracowała Standard Animal Welfare wspólny dla wszystkich swoich spółek. Przewiduje on regularne audyty ubojni, a na dalszym etapie wdrażania, również hodowli. Dostawcy objęci standardem są zobowiązani do tego, aby hodowcy dostarczający żywiec również spełniali wymagania standardu. Grupa zdecydowała, że ostateczna ocena dostawcy będzie uzależniona od oceny dobrostanu zwierząt, zgodnie ze standardem. Do tej pory standardem Animal Welfare zostało objętych 42 dostawców sieci Biedronka.