Stacje ładowania dla samochodów elektrycznych i hybrydowych w parkach logistycznych SEGRO

Metryka praktyki

Firma: SEGRO Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Koncerny samochodowe deklarują rezygnację z produkcji pojazdów z silnikami spalinowymi w najbliższych latach, a pojazdy elektryczne i hybrydowe uważane są za przyszłość motoryzacji, również w obszarze logistyki i dystrybucji. W trosce o środowisko naturalne, SEGRO wyposażyło w ładowarki do samochodów elektrycznych i hybryd niemal wszystkie swoje parki logistyczne w całej Polsce.

W 90% parków logistycznych w Polsce SEGRO zainstalowano łącznie 40 ładowarek elektrycznych. Zdecydowana większość zainstalowanych ładowarek może jednocześnie ładować dwa pojazdy prądem o mocy 22 kW każda. Stacje uruchamiane są za pomocą udostępnianych użytkownikom kart zbliżeniowych, które umożliwiają rozpoczęcie ładowania podpiętego pojazdu. Dodatkowo są one wyposażone w moduły do zdalnego rozliczania pobranej energii i monitorowania stanów ładowania aktualnie podpiętych do ładowarki samochodów.

Obecnie w 90% parków logistycznych SEGRO znajdują się stacje do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. 40 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych pozwalają na ładowanie aż 77 aut. Firma otrzymuje wiele sygnałów od klientów zadowolonych z wprowadzonego rozwiązania i na co dzień z niego korzystających. W 2021 roku w mediach pojawiło się 46 wzmianek na ten temat, m.in. w Warehouse Monitor.

Zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w parkach logistycznych SEGRO to jedno z licznych działań firmy w zakresie ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu obok m.in. instalacji paneli fotowoltaicznych, uli dla pszczół czy też powszechnego stosowania oświetlenia LED.

Firma wierzy, że zrealizowany projekt przyczyni się do wzrostu liczby pojazdów elektrycznych, a jednocześnie zachęci i zmotywuje klientów do przejścia z tradycyjnych pojazdów na te z napędem alternatywnym. Z ładowarek korzystają często pracownicy jak również klienci parków magazynowych SEGRO.