Środowisko – Mondial Assistance

Metryka praktyki

Firma: Mondial Assistance,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Mondial Assistance – dostawca usług pomocowych i ubezpieczeń turystycznych – angażuje się w promocję odpowiedzialnej turystyki. Firma nawiązała współpracę z WWF Polska w ramach realizowanego przez tę organizację programu CITES. Jego celem jest ograniczenie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami. Działania edukacyjne mają uwrażliwić społeczeństwo na kwestię ginących gatunków oraz wskazać aktywności, które może podjąć każdy, aby przeciwdziałać temu procesowi. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponad 10 tys. uczniów dowiedziało się o tym, dlaczego zawsze warto pytać o dokument legalnego pochodzenia przy zakupie egzotycznego zwierzęcia. Odkąd rozpoczęły się działania w ramach programu edukacyjnego, pięciokrotnie wzrosła liczba spraw dotyczących przestępstw z tego zakresu prowadzonych przez policję. Dziesięciokrotnie wzrosła liczba zatrzymań dokonywanych przez służby celne.