Sprzątanie Świata – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

Pracownicy HP zaangażowali się także w akcję Sprzątanie Świata. Inicjatywa polegała na oczyszczeniu z nielegalnie wywożonych odpadów terenu miejskiego, wskazanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej miasta Wrocławia.