Sprawiedliwy handel – Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu “Trzeci Świat i My”

Metryka praktyki

Firma: Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2002
Przedstawiciele gdańskiego ośrodka Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI powołali Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu “Trzeci Świat i My”. W dokumencie programowym można przeczytać: “W postępującym procesie globalizacji jednym z kluczowych elementów jest integrująca się w skali światowej gospodarka. Jej aktualny kształt powoduje jednak, iż bogaci stają się coraz bogatsi, podczas gdy całe społeczności, kraje i narody ulegają wyzyskowi i marginalizacji, co skazuje je na nędzę i głód. Istotne znaczenie w tym procesie ma handel międzynarodowy, którego niesprawiedliwe zasady faworyzują kraje bogate i korporacje międzynarodowe, ze szkodą dla krajów ubogich. Niesprawiedliwe ceny ich produktów na rynkach światowych (nawet poniżej kosztów produkcji), utrudnienia w dostępie na rynki krajów bogatej Północy oraz dotacje w tych krajach, głównie dla rolnictwa, powodują olbrzymie straty dla gospodarki krajów ubogich. Ma to dramatyczny wpływ na los ich mieszkańców. Przeciwstawia się temu międzynarodowy nurt alternatywnego handlu, opartego na zasadach etycznych, zwany ‘sprawiedliwym handlem’ (Fair Trade). Dzięki sprawiedliwemu handlowi wielu ludzi, których utrzymanie zależy od sprzedaży ich wyrobów rzemieślniczych, tkanin czy produktów rolnych, jak np. kawa, herbata, ziarno kakaowe czy owoce tropikalne, zyskuje szansę na wyjście z ubóstwa. Sprawiedliwy handel umożliwia im zdobycie środków, wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwijania działalności gospodarczej, przyczynia się też do ich rozwoju osobowego.”
Również w Gdańsku rozpoczęły się przygotowania do pierwszej w Polsce kampanii na rzecz etycznej konsumpcji. Spotkania organizowane przez Polską Zieloną Sieć będą odbywać się w Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Bielsku Białej, Gliwicach, Poznaniu i Wrocławiu. Jak piszą organizatorzy: “Zostawiane przez nas w kasie pieniądze mogą decydować o losie ludzi, zwierząt, przyrody. Mogą wspierać lokalny rynek, rodzinne gospodarstwa rolne, działalność charytatywną, ale mogą też być wykorzystane na rabunkową działalność niszczącą środowisko, na handel bronią, na okrutne traktowanie zwierząt czy łamanie praw człowieka.”