Spotkanie z guru Lean i pionierem Kaizen, Masaaki Imai

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

W październiku 2014 roku Schenker (DB Schenker Logistics) podzielił się wiedzą z klientami na temat możliwości doskonalenia biznesu w ramach kultury Lean – organizując spotkanie z guru Lean i pionierem Kaizen, Masaaki Imai. Organizacja, która doskonali swoje procesy, budując od kilku lat kulturę Lean, na spotkaniu zgromadziła 130 osób: menedżerów firmy, klientów, kluczowych dostawców oraz dziennikarzy. Prelekcja była nagrywana przez telewizję (TVN24 BiŚ) i udostępniana na żywo z wykorzystaniem internetu (video streaming). Link do relacji był udostępniony na stronie DB Schenker Logistics, a także jest na portalach internetowych wybranych mediów branżowych oraz uczelni wyższych.