Spotkania z pasjami – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2013

Fundacja Orange (fundacja korporacyjna Orange Polska) zrealizowała projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów Spotkania z pasjami. W ramach działań przeprowadzono w bibliotekach w całej Polsce spotkania online w formie wideokonferencji. Gośćmi byli m.in.: Krystyna Janda, Teresa Lipowska i DJ Wika. Spotkania prowadzili bibliotekarze oraz wolontariusze, którzy włączali seniorów w dyskusję poprzez czat, a także zachęcali do komentowania i refleksji na temat własnych zainteresowań. Udział w projekcie umożliwił zawiązanie się lokalnej sieci aktywnych seniorów, wymianę doświadczeń i podniesienie kompetencji. Aby wzmocnić zaangażowanie uczestników, w trakcie realizacji projektu zorganizowano konkurs na opowieść o swojej pasji. W spotkaniach wzięło udział ponad 7 tys. seniorów.