Spotkania „Voice Meetings”

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Dialog z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Spotkania Voice Meetings organizowane przez Skanska w Polsce mają za zadanie poprawić komunikację między pracownikami wykonawczymi a menedżerami projektów ze strony firmy. Idea spotkań jest oparta na otwartych konwersacjach i szczerej rozmowie na wszystkie tematy związane z funkcjonowaniem personelu na budowie – potrzebami pracowników, koniecznymi zmianami, poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Celem Voice Meetings jest stworzenie silnej kultury bezpieczeństwa i dobrej współpracy między kadrą wykonawczą a zarządczą. Dzięki Voice Meetings możliwe jest przygotowanie raportów podsumowujących, które pozwalają na polepszenie jakości pracy i poziomu bezpieczeństwa na wszystkich budowach Skanska Property Poland.