„Spotkajmy się w Powiatowej 17” – cykl spotkań „Gazety Wyborczej” w powiecie poznańskim

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Poznańska redakcja Gazety Wyborczej z Grupy Agora wraz z Fundacją Barak Kultury i przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego od lutego do października 2018 zapraszała mieszkańców, społeczników i samorządowców z 17 gmin powiatu do wspólnych dyskusji w ramach akcji „Spotkajmy się w Powiatowej 17”. W każdej z gmin poruszany był temat istotny z jej perspektywy: transport, komunikacja, budowa dróg i finansowanie inwestycji, ale też kultura czy promocja małych gmin w skali regionu i kraju. Wśród tematów znalazły się również problemy smogu, szkolnictwa i jego dopasowania do potrzeb rynku pracy czy kultury.

Celem spotkań było ułatwienie mieszkańcom kontaktu z przedstawicielami władz gmin i powiatu, dlatego podczas rozmów pojawiło się też pytanie, co należy zrobić, aby mieszkańcom po prostu żyło im się lepiej.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Rokietnicy, szybko rozwijającej się w ostatnich latach miejscowości, gdzie rozmawiano, jak finansować drogi gminne, aby ich budowa nadążała za inwestycjami mieszkaniowymi.

W kilku gminach najważniejsza okazała się kwestia dojazdów do Poznania i zachęcenia mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego, szczególnie w kontekście działającej od czerwca 2018 Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W Suchym Lesie omawiany był przebieg północno-wschodniej obwodnicy Poznania.