Spotkajmy się podczas C&F Office Days

Metryka praktyki

Firma: C&F,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ciągu ostatnich dwóch lat firma C&F urosła ze 120 do 420 osób i umożliwiła pracownikom pracę hybrydową. C&F organizuje regularne spotkania integracyjne Spotkajmy się podczas C&F Office Days w realu, przeznaczone dla pracowników i współpracowników firmy. Podczas spotkań integracyjnych firma stawia na wymianę doświadczeń, warsztaty technologiczne i udział w projektach integracyjnych. Bierze w nich udział średnio 130 pracowników i współpracowników. Dzięki spotkaniom integracyjnym udało się osiągnąć lepszą współpracę i komunikację między zespołami w czasie realizowanych projektów. Podczas spotkań firma współpracuje z dostawcami lokalnymi.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6976437237869621248

https://www.instagram.com/p/Cjz3ChXK4rx/

https://www.instagram.com/p/CijwOh_qwO1/