Społeczny Operator Telekomunikacyjny – TelePolska

Metryka praktyki

Firma: TelePolska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Firma TelePolska oferuje swoim klientom możliwość regularnego przekazywania środków z rachunków telekomunikacyjnych na rzecz wybranych organizacji pożytku publicznego, które angażują się w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Abonent indywidualny lub firma wybiera usługę telekomunikacyjną z oferty specjalnej. Otrzymuje atrakcyjny plan taryfowy i deklaruje, na którą spośród biorących udział w projekcie organizacji mają być przeznaczone środki. Miesięczne wsparcie dla organizacji z każdego planu taryfowego to: 2 zł z abonamentu oraz 2% kwoty równej wartości wykonanych przez klienta połączeń. Co miesiąc klient otrzymuje informację o wsparciu finansowym, jakiego dokonał dzięki opłaceniu rachunku. Społeczny Opera-tor Telekomunikacyjny przekazuje zgromadzone środki na konto wybranej organizacji.

Organizacje biorące udział w projekcie: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, Fundacja GAJUSZ, Fundacja Chcę Żyć, Fundacja Dzieci Niczyje – także systematycznie otrzymują raporty o środkach, które przekazali na ich rzecz klienci.

Na specjalnej ofercie abonenckiej korzysta każdy. Abonent – bo może wybrać atrakcyjną ofertę i zaangażować się finansowo w poprawę sytuacji dzieci będących w potrzebie. Organizacje – bo otrzymują regularne wsparcie finansowe. Społeczności lokalne – bo dzięki ofercie TelePolska mają szansę lepiej poznać problemy dotykające ich najbliższe otoczenie. Firma – bo dzięki jej zaangażowaniu w innowacyjny projekt pomocowy poprawia się rozpoznawalność marki, przybywa klientów i zwiększa się motywacja pracowników, którzy angażują się osobiście w realizację projektu w czasie pracy i poza nim.