Społeczności lokalne – Diageo Polska

Metryka praktyki

Firma: Diageo Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

Wyniki badania atmosfery w pracy w firmie Diageo pokazały, że pracownicy chcą aktywnie wspierać lokalne społeczności. Powołana została Grupa Społeczności Lokalne, która zaangażowała się w następujące działania: program wolontariacki pracowników „Podaj Dalej”, akcje organizowane ad hoc dla pracowników, zakup prezentów dla dzieci z domu dziecka, kiermasz żywności przygotowanej przez pracowników (zebrane pieniądze przeznaczono na wycieczkę dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Warszawie). W trakcie przeprowadzki do nowego biura firma Diageo zorganizowała również wyprzedaż mebli, a zebrane pieniądze i pozostałe meble przekazano do Schroniska dla Nieletnich w Falenicy.