Społeczność Różnorodni

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

W firmie ING Bank Śląski została oddolnie utworzona społeczność Różnorodni, która zajmuje się budowaniem świadomości w zakresie Różnorodności i włączania oraz wdrażaniem działań je wzmacniających w organizacji. W pracach społeczności wzięło udział ponad 20 osób, które przygotowywały i realizowały działania uświadamiające. Opracowano misję i wizję społeczności: Misja – istniejemy, by inspirować, uświadamiać oraz promować różnorodność i włączanie. Wizja – wierzymy, że różnorodność to fundament i siła ING. Firma stworzyła wewnętrzny kanał informacyjny o tematyce Różnorodności i włączania promujący wiedzę i działania oraz zorganizowała webinary o języku inkluzywnym z przykładami jak je stosować, warsztaty o różnicach generacyjnych i międzykulturowych oraz webinary o włączaniu osób z niepełnosprawnościami. Główne korzyści to zwiększenie świadomości w zakresie różnorodności i włączania, rozbudowanie praktyk włączających w ramach organizacji, rozbudowa sieci osób współdziałających na poziomie całej organizacji.