Społecznie odpowiedzialni na rynku pracy

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Dla firmy Emitel udział w targach pracy oraz współpraca z uczelniami to świadome i w pełni zaangażowane działanie w obszarze otoczenia społecznego. Emitel angażuje się w wydarzenia organizowane na rynku pracy, rozmawiając z uczestnikami, prezentując atuty firmy oraz budując jej pozytywny wizerunek, a równocześnie realizuje prelekcje dotyczące działalności firmy na rzecz młodzieży w całej Polsce oraz wystąpienia z zakresu doradztwa zawodowego. W ramach współpracy z uczelniami Emitel wspiera studentów w dostępie do wiedzy z zakresu działalności firmy oraz w formie prelekcji i spotkań indywidualnych udziela im wskazówek z obszaru doradztwa zawodowego i kształtowania ścieżki kariery. W 2022 r. Emitel przeprowadził ponad 100 indywidualnych i grupowych rozmów doradczo-rozwojowych; 2 prelekcje o świadomym planowaniu kariery zawodowej oraz prelekcję o programie partnerskim firmy w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Emitel rozwija też działalność edukacyjną na uczelniach (warsztat na AGH, politechnikach Gdańskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej, Krakowskiej i Warszawskiej). Firma bierze udział w targach pracy (9300 odsłon ofert pracy, 700 zgłoszeń do pracy). Emitel jest organizacją realizującą społecznie odpowiedzialną działalność w obszarze doradztwa zawodowego na zewnętrznym rynku pracy, prowadzi transfer wiedzy o firmie na rynek, nawiązuje kontakt z potencjalnymi przyszłymi pracownikami firmy.