Społeczne włączenie osób z zespołem Downa

Metryka praktyki

Firma: Many Mornings,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Many Mornings corocznie w Światowy Dzień Zespołu Downa (21 marca) angażuje się we wsparcie społecznego włączenia osób z zespołem Downa. Skarpetki nie do pary są globalnym symbolem niedopasowania społecznego i genotypowego osób z zespołem Downa. Firma współtworzyła kampanię społeczną „Nie do pary jest tu tylko chromosom”, w ramach której powstał spot video z udziałem aktorów z trisomią 21. Działanie obejmowało także wsparcie finansowe, 21% wartości sprzedaży z weekendu 20-21.03.2021 zostało przekazane na rzecz Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani w Polsce oraz Deutsche Down-Syndrom InfoCenter w Niemczech.