SPOKO – Społeczny Kosz     

Metryka praktyki

Firma: Studio 102,
Branża: Marketing,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

SPOKO – Społeczny Kosz firmy Studio 102 ma na celu usprawnienie współpracy biznesu i podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie trzeciego sektora. Firma zakupuje od lokalnych organizacji wytwarzane przez nie rzemieślnicze i spożywcze produkty, które pakowane są w ekologiczne pudełka. Zestawy proponowane są biznesowi jako społecznie odpowiedzialna alternatywa zakupowa dla tradycyjnych koszy prezentowych. W ramach projektu utworzony został fundusz, na którym zgromadzone są zebrane ze sprzedaży środki, które przeznaczone są na wsparcie rozwoju lokalnych organizacji, poprzez np. zakup nowych maszyn, wsparcie mentorskie, zaprojektowanie nowych opakowań czy szkolenia.