Solidarni z Ukrainą

Metryka praktyki

Firma: Lidex,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Lidex w ramach działania Solidarni z Ukrainą zaangażował się w pomoc uchodźcom. Firma wsparła organizacje pomocowe (UNICEF, PAH), ale skoncentrowała się – ze względu na profil firmy – na wsparciu tłumaczeniowym. Realizowała tłumaczenia w programach telewizyjnych, ułatwiała dostęp do wiedzy i informacji, tłumaczyła dokumenty obywateli Ukrainy, zaangażowała się w tłumaczenie tworzonego przez ukraińskich lekarzy słownika na temat wyrobów medycznych i leków, wsparła tłumaczeniami organizacje pomocowe, we współpracy z Muzeum Śląskim stworzyła słowniczek polsko-ukraiński.