Solidarni z Ukrainą

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

„Solidarni z Ukrainą” to nazwa grupy wolontariuszy DB CARGO POLSKA w reakcji na wojnę w Ukrainie. Jedną z akcji wolontariackich, którą zorganizowali, było wydarzenie sportowo-rozrywkowe dla dzieci z sierocińców i ich opiekunów z Ukrainy, którzy zostali zakwaterowani w uzdrowisku w Ustroniu (Beskid Śląski). Wydarzenie obfitowało w różne aktywności, dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. Wolontariusze nawiązali współpracę z podmiotami zewnętrznymi: Urząd Miasta Ustroń, Uzdrowisko Ustroń, KS Kuźnia Ustroń, Akademia Piłkarska Górnika Zabrze, Fundacja Czerwone Noski. Odbył się również koncert zespołu muzycznego Czornobrywc’i, którego założycielem i liderem jest pracownik – wolontariusz firmy.