Śniadanie z HR – ArcelorMittal Poland

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Analizując wyniki cyklicznego badania zaangażowania i satysfakcji pracowniczej w firmie ArcelorMittal Poland wysnuto wniosek, że istotne jest wzmocnienie komunikacji, zwłaszcza na linii dół-góra. Spotkania z cyklu Śniadanie z HR powstały jako nowa forma niesformalizowanego kanału wymiany informacji, poglądów i opinii.

Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do swobodnej komunikacji i dialogu pracowników z różnych obszarów z działem HR. Śniadania z HR mają formułę ok. 2 godzinnych porannych spotkań w gronie od 10 do 15 osób, w przyjaznej i nieformalnej atmosferze. Stałym elementem wydarzenia jest słodki poczęstunek. Pierwsze Śniadanie z HR prowadzone było przez dyrektor personalną firmy. Gospodarzem każdego spotkania jest reprezentant innego działu z obszaru HR. Podczas spotkania przedstawia on uczestnikom swój zespół – jego członków i główne zadania, a także przybliża najważniejsze wyzwania i nowe projekty, które przed nim stoją. Każde ze spotkań poświęcone jest  innemu tematowi, np.  rekrutacji, szkoleniom i rozwojowi, czy zagadnieniem z obszaru kadr i płac. Uczestnicy mają czas na zadanie nurtujących pytań, ale przede wszystkim zachęcani są do dzielenie się swoimi pomysłami oraz sugestiami dotyczącymi usprawnień czy nowych rozwiązań.  Inicjatywa usprawniła dwustronną komunikację. Poprawiła również wizerunek działu HR, który postrzegany jest jak otwarty na nowe pomysły i zainteresowany sugestiami pracowników. Wydarzenie wspiera kulturę „otwartych drzwi”.