Śniadania z Zarządem

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Śniadania z Zarządem są organizowane w T-Mobile Polska od kilku lat. Co miesiąc z całej firmy drogą losowania zostaje wybranych 7 pracowników (po jednej osobie z danego pionu) na spotkanie. Śniadania służą wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami danego pionu firmy a członkiem Zarządu. Pracownicy mogą zadawać pytania na interesujące ich tematy dotyczące firmy, rynku telekomunikacyjnego, mają też okazję zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami w firmie, a także zaprezentowania swoich obszarów oraz przedstawienia obowiązków.