Śmieci do śmietnika, choinki do lasu – IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Po okresie świątecznym choinki są masowo wyrzucane do kontenerów na odpady komunalne. We współpracy z producentem biomasy Poli Trade Polska sklep IKEA w Katowicach postanowił zmienić ten zwyczaj na bardziej sprzyjający środowisku naturalnemu.

Na początku 2011 roku sklep IKEA w Katowicach zebrał od swoich klientów drzewka świąteczne, które zostały przerobione na biomasę i sprzedane producentom energii. Dochód z akcji został przeznaczony na nowe sadzonki buków, które dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej z województwa śląskiego zasadzono w rezerwacie przyrody – Lesie Murckowskim w Katowicach. Celem akcji było uświadomienie społeczności lokalnej roli odnawialnych źródeł energii i upowszechnienie zwyczaju poświątecznej utylizacji drzewek ozdobnych.