Smarter Greener Living Week – Unilever

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2013

Plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever zakłada zmniejszenie śladu środowiskowego produktów firmy o połowę w całym łańcuchu wartości. Kampania Smarter Greener Living Week została przygotowana w celu edukacji pracowników i poszerzania ich wiedzy na temat założeń planu. Kampania edukacyjna odbywała się przez cały tydzień, a każdego dnia były przygotowywane aktywności z różnych obszarów, np.: odpady – informacje o tym, jak segregować śmieci; oszczędność wody na przykładzie suchego szamponu Timotei; ekojazda, czyli nauka ekologicznej jazdy samochodem na specjalnym symulatorze; sesje informacyjne, quizy dotyczące planu. Aktywny udział w działaniach kampanii wzięło 50% pracowników. Dla firmy największą korzyścią było zwiększenie świadomości pracowników, że zrównoważony rozwój to integralny element strategii biznesowej, mocno powiązany z długoterminową wizją firmy.

Zobacz więcej