Smarter Citites Challenge w Łodzi – IBM

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Inwestycje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2013

W 2013 roku firma IBM zrealizowała swój program Smarter Citites Challenge w Łodzi. Projekt polega na wykorzystywaniu zasobów organizacji do rozwiązywania palących problemów społecznych. Pierwszym jego etapem były rozmowy z przedstawicielami miasta dotyczące szczegółów problemu, który został zgłoszony – budowy efektywnego systemu wsparcia społecznego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Do Łodzi kilkakrotnie przyjeżdżali przedstawiciele IBM oraz organizacji partnerskiej Pyxera. Następnie wybrani eksperci (6 osób z USA, Australii, Kanady i Polski) rozpoczęli serię telekonferencji; zgłębiali podczas nich specyfikę miasta i problemu, którym mieli się zająć. Po 3 miesiącach przygotowań zespół przyleciał do Polski na 3 tygodnie, podczas których odbyły się spotkania z przedstawicielami miasta, dokonano przeglądu systemów informatycznych miasta oraz systemów zarządzania opieką społeczną. Pierwsze konkluzje grupy zostały przedstawione na konferencji kończącej jej pobyt w Łodzi, natomiast szczegółowy raport podsumowujący projekt i prezentujący wnioski dla Łodzi został opublikowany pod koniec stycznia 2014 roku.