#słuchaMYwspieraMY

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Bank Millennium w ramach akcji #słuchaMYwspieraMY umożliwia pracownikom realizację własnych pomysłów wolontariackich. Bank organizuje konkursy, w których przyznawane są granty na realizację ciekawych i użytecznych projektów dobroczynnych. W 2021 roku Bank odświeżył formułę tego typu działań. Program wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY w formule „dwa w jednym” to konkurs grantowy na projekt wolontariacki przeprowadzony przez pracowników na rzecz osób indywidualnych, organizacji oraz lokalnych społeczności. Inicjatywy są realizowane przez pracowników – od pomysłu i wykonania, aż po rozliczenie i promocję w formie artykułu, fotoreportażu czy materiału wideo w intranecie Banku. W przypadku pomocy osobom indywidulnym Fundacja Banku Millennium oceniała zmianę sytuacji życiowej konkretnej osoby, a w przypadku beneficjentów grupowych wpływu akcji na lokalną społeczność.