#słuchaMYwspieraMY i specjalna edycja #słuchaMYwspieraMY dla obywateli Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Bank Millennium przykłada dużą wagę do angażowania pracowników w akcje społeczne. W 2022 roku Fundacja Banku Millennium realizowała kolejną edycję swojego głównego programu wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY jako programu dedykowany wszystkim pracownikom banku, którzy chcą nieść pomoc najbardziej potrzebującym, sami weryfikują ich potrzeby i zgłaszają inicjatywy w ramach programu, chcąc uzyskać grant na ich realizację. Od 1.03 do 31.05.22, realizowano specjalną edycję programu pod nazwą #słuchaMYwspieraMY dla obywateli Ukrainy. Program został przygotowany na rzecz Uchodźców i ich rodzin, którzy trafili do Polski, do domów opieki, prywatnych rodzin, także do pracowników Millennium