SLODKIE dla dzieci z Fundacji Joanny Radziwiłł

Metryka praktyki

Firma: SLODKIE,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

SLODKIE wspiera lokalne społeczności. W ramach wolontariatu pracownicy SLODKIE odmalowali wnętrza w jednym z dziennych domów opieki dla dzieci z Fundacji Joanny Radziwiłł. Fundacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu dzieci i wyrównuje ich szanse. Dzięki zaangażowaniu pracowników SLODKIE pomieszczenia, w których dzieci spędzają czas wolny, zyskały nowy, odświeżony wygląd, przyjazną przestrzeń na wzór domu rodzinnego, w którym uzyskują wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności. Jest to nie tylko zaangażowanie społeczne i wspomaganie społeczności lokalnej, ale także kolejna z inicjatyw wspomagająca dbałość o relacje ludzkie, zarówno wewnątrz SLODKIE, jak i w jej otoczeniem. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza dla SLODKIE inwestowanie m.in. w relacje z otoczeniem, kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego. Tę poważną regułę SLODKIE przekłada na działania realne, niosące wartości dodatnie dla ich adresatów. SLODKIE jest i chce być społecznie odpowiedzialne i chce to komunikować, aby odbiorcy mieli tego świadomość i wiedzieli, jakie działania SLODKIE w tym zakresie podejmuje. Pracownikom SLODKIE największą radość dało to, że mogli realnie przyczynić się do poprawy warunków dzieci, które potrzebują pomocy. Zwykłe malowanie, a niezwykły efekt w postaci przyjaznego i domowego środowiska.